Integracja sensoryczna – lista potencjalnych sygnałów

Nie zapominajmy! Pojedynczy objaw nie stanowi wskazania do diagnozy integracji sensorycznej, lecz wystąpienie kilku, lub tym bardziej kilkunastu z nich – zdecydowanie tak. Dodatkowo, im starsze jest dziecko (zwłaszcza po przekroczeniu 9 roku życia, gdy zasadniczy rozwój integracji sensorycznej powinien być już zakończony), tym mniejsza ilość objawów uzasadnia skierowanie na badanie. Obserwując dziecko zwróćmy uwagę,…

 Konsultacja, wywiad z rodzicami /opiekunami

Jeżeli Państwa dziecko sprawia trudności wychowawcze, otrzymało właśnie diagnozę, która brzmi obco lub budzi niepokój,  proponuję indywidualne konsultacje. Pomogą one lepiej zrozumieć problemy dziecka i podpowiedzą rodzicom, jak radzić sobie z problemem. Na konsultacje zapraszamy rodziców /opiekunów dzieci: mających trudności w codziennym funkcjonowaniu (brak cierpliwości w odrabianiu lekcji, kłopoty w nauce, problemy z jazdą na…

 Trening Umiejętności Społecznych TUS

Celem terapii jest poprawa funkcjonowania dziecka zarówno w środowisku domowym jak i szkolnym. Zajęcia  przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, deficytami emocjonalnymi, mającymi problemy w grupie, z obniżoną samooceną,  po przeżytej traumie, z rodzin adopcyjnych i zastępczych. Przed przyjęciem  na terapię  odbywa się  konsultacja z  rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka oraz rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem. Podczas zajęć…