Integracja

sensoryczna

To proces, w którym mózg organizuje i interpretuje informacje pochodzące
z różnych zmysłów, umożliwiając nam efektywne działanie w świecie. P
ozwala nam zrozumieć i używać informacji otrzymywanych przez nasze zmysły, takie jak wzrok, słuch, dotyk, równowaga (zmysł przedsionkowy), oraz propriocepcja (świadomość położenia i ruchu części ciała).

Integracja sensoryczna pomaga w koordynacji ruchowej, planowaniu sekwencji działań, a także w uczeniu się i zachowaniu społecznym.

To, co na pierwszy rzut oka może wydawać się tylko kłopotliwą cechą charakteru dziecka, w rzeczywistości może być skutkiem zaburzeń integracji sensorycznej.

Takie trudności często znacząco wpływają na codzienne funkcjonowanie dziecka,
jego zachowanie, umiejętności motoryczne, naukę oraz interakcje społeczne. Objawy bywają bardzo różnorodne, w zależności od tego, które zmysły zostały dotknięte.

Diagnoza

problemów

Problemy z integracją sensoryczną mogą prowadzić do trudności
w przetwarzaniu sensorycznym, co może manifestować się poprzez nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce zmysłowe, problemy
z koordynacją ruchową, trudności w skupieniu uwagi, problemy z uczeniem się,
a także wyzwania w interakcji społecznej.

Diagnoza problemów jest procesem, który wymaga kompleksowej oceny i jest skierowany na zrozumienie, jak dziecko przetwarza informacje sensoryczne
z otoczenia i jak te procesy wpływają na jego codzienne funkcjonowanie:

Konsultacja, obserwacja dziecka

Programy

terapeutyczne

Warto zauważyć, że zaburzenia integracji sensorycznej mogą występować
nie tylko u dzieci, ale i u dorosłych, chociaż objawy mogą się różnić i bywa,
że dorosłe osoby lepiej radzą sobie z kompensowaniem trudności.

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji
z elementami integracji sensorycznej

Trening umiejętności praktycznych – dzieci i dorośli

Terapia integracji sensorycznej – dzieci i dorośli

Terapia behawioralna – dzieci, młodzież i dorośli

Wspomaganie rozwoju dziecka

Masaż Shantala dla dzieci od 1 miesiąca życia

Terapia ręki – dzieci, młodzież i dorośli

Multisensoryka dla malucha

Terapia przy wykorzystaniu metody EBRU

Specjaliści ArcariaMed

dr n. med. Elżbieta Bernaciak

 terapeuta terapii integracji sensorycznej
oraz zaburzeń spektrum autyzmu

Masz pytania?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

3

Centrum Medyczne

ArcariaMed
ul. Podolska 25 Bydgoszcz