Fizjoterapia oddechowa
u pacjentów z chorobami układu nerwowego.

Szkolenie z ekspertem

dr n. o zdr. Anna Pyszora

Termin szkolenia

25 - 26 maja 2024 r.

Miejsce szkolenia

Centrum Zdrowia Arcaria Med ul. Podolska 25, Bydgoszcz

dr n. o zdr. Anna Pyszora

W trakcie szkolenia nabędziesz konkretne umiejętności:

Program szkolenia

Czas trwania: 2 dni – 25-26 maja, 20 godzin.

25 maja - sobota: 9.00-18.00

 1. Wprowadzenie do fizjoterapii oddechowej.
 2. Dlaczego pacjenci neurologiczni wymagają fizjoterapii oddechowej – mechanizmy powstawania dysfunkcji oddechowej u pacjentów neurologicznych.
 3. Badanie subiektywne i obiektywne pod kątem dysfunkcji oddechowej.
  • kluczowe informacje z wywiadu,
  • osłuchiwanie, opukiwanie, ocena drżenia głosowego,
  • ocena siły mięśni oddechowych,
  • ocena siły kaszlu,
  • analiza badań dodatkowych.
 1. Wnioskowanie kliniczne w fizjoterapii oddechowej, określanie problemów terapeutycznych.
 2. Techniki oczyszczania dróg oddechowych (m.in. techniki z wykorzystaniem worka samorozprężalnego AMBU; techniki manualnego wspomagania kaszlu; koflator, czyli mechaniczna insuflacja-eksuflacja).

26 maja - niedziela: 8:30-17.30

 1. Techniki zwiększające objętość płuc.
 2. Techniki zmniejszające wysiłek odddechowy.
 3. Zaburzenia oddechowe w trakcie snu.
 4. Nieinwazyjne wspomaganie oddychania (NIV, CPAP) u chorych neurologicznych.
 5. Planowanie i wdrażanie terapii – przypadki kliniczne.
 6. Techniki pracy u pacjentów wentylowanych inwazyjnie (intubowani, z rurka tracheostomijną).

W trakcie zajęć przewidujemy 2 przerwy kawowe i przerwa na lunch.

Organizator gwarantuje w ramach szkolenia kawę, herbatę, wodę, soki, oraz drobne przekąski.

Prowadząca

dr n. o zdr. Anna Pyszora

Specjalistka w dziedzinie fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Opieki Paliatywnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, fizjoterapeutka w zespole opieki domowej Hospicjum Popiełuszki i w Ośrodku Wentylacji Domowej w Bydgoszczy.

Wykładowczyni kursów CMKP dla lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w medycynie paliatywnej, instruktorka szkoleń z zakresu fizjoterapii oddechowej dla fizjoterapeutów (m.in. w ramach projektu Fizjo-learning realizowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów).

Prelegentka na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautorka pierwszej w Polsce książki Fizjoterapia w opiece paliatywnej, omawiającej problematykę fizjoterapii chorych objętych opieką paliatywną, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów z zakresu fizjoterapii w opiece paliatywnej i fizjoterapii oddechowej.

Jest dyplomowaną terapeutką metody NDT-Bobath dla dorosłych i PNF. Jej zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się na fizjoterapii oddechowej pacjentów z dysfunkcją oddechową o podłożu neurogennym.

Jest zaangażowana w działalność towarzystw naukowych, jest inicjatorką powstania i przewodniczącą Sekcji Fizjoterapii Oddechowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz członkinią Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Jest współzałożycielką edukacyjno-informacyjnego profilu w mediach społecznościowych Oddechowa.pl (Fb).

Zagadnienia szkolenia - czego się dowiesz z kursu

Szkolenie porusza problematykę fizjoterapii oddechowej dedykowanej pacjentom neurologicznym. W szkoleniu mogą uczestniczyć fizjoterapeuci, pielęgniarki i lekarze. W trakcie dwudniowego szkolenia dowiesz się:

 • Dlaczego pacjenci neurologiczni potrzebują fizjoterapii oddechowej.
 • Jakie są mechanizmy powstawania dysfunkcji oddechowej u osób z chorobami układu nerwowego (m.in. SLA – stwardnienie zanikowe boczne, SMA- rdzeniowy zanik mięśni, URK- urazy rdzenia kręgowego, miopatie, dystrofie mięśniowe, udary mózgu).
 • Jakie są problemy terapeutyczne pacjentów neurologicznych związane z dysfunkcją układu oddechowego.
 • Jakie są zasady dobierania technik z zakresu fizjoterapii oddechowej u chorych neurologicznych.
 • Jakie są mechanizmy działania określonych technik fizjoterapii oddechowej stosowanych u chorych neurologicznych.
 • Jaki sprzęt można wykorzystywać w fizjoterapii oddechowej chorych neurologicznych.
 • Jakie są wskazania włączania nieinwazyjnego wspomagania oddychania (NIV, CPAP) u chorych neurologicznych.
 • Jak prowadzić fizjoterapię oddechową pacjentów neurologicznych na podstawie prezentacji opisów przypadków.

W trakcie szkolenia uzyskasz konkretne umiejętności. Nauczysz się:

 • Jak zbadać chorego pod kątem dysfunkcji układu oddechowego (badanie podmiotowe i przedmiotowe).
 • Jak ocenić funkcje mięśni oddechowych.
 • Jak ocenić subiektywnie i obiektywnie efektywność kaszlu.
 • Jak na podstawie przeprowadzonego badania dobierać określone techniki z zakresu fizjoterapii oddechowej.
 • Jak stosować techniki oczyszczania dróg oddechowych dedykowane chorym neurologicznym (m.in. techniki z wykorzystaniem worka samorozprężalnego AMBU; techniki manualnego wspomagania kaszlu; koflator, czyli mechaniczna insuflacja-eksuflacja).
 • Jak przeciwdziałać potencjalnym powikłaniom związanym z dysfunkcją oddechową.
 • Jak stosować trening mięśni oddechowych.
 • Jak wykorzystywać nieinwazyjną wentylację mechaniczną w procesie fizjoterapii oddechowej,

Cena szkolenia

20 godzin dydaktycznych szkolenia to koszt: 1490 zł brutto
W przypadku chęci wystawienia faktury VAT bardzo prosimy o taką informację

Nr konta
Bank Pekao S.A.
28 1240 3493 1111 0011 3197 0118

Nazwa:
Agencja Ochrony PUH Votum Lech Bączkowski
Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
NIP: PL 554-100-78-84

Zapisz się na szkolenie

1 Step 1

Zgody marketingowe

Zgoda wymagana

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Centrum Zdrowia ArcariaMed ul. Podolska 25, 85-055 Bydgoszcz (stanowiąca własność Agencja Ochrony P.U-H „VOTUM” Lech Bączkowski Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nowa 21) reprezentowana przez właściciela
Inspektor Ochrony Danych Naszym IOD jest Milena Paszta – Kopacka milena@partnersystem.info
Dane kontaktowe Z AD można się skontaktować: –      tel.: +48 517 109 066 –      e-mail: recepcja@arcariamed.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia działań wymagających Państwa świadomej i dobrowolnej zgody tj. przekazywania ofert handlowych za pośrednictwem drogi elektronicznej i/lub za pomocą połączeń telefonicznych oraz drogą poczty tradycyjnej. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych przez AD jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub w związku z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Okres, przez który będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
Odbiorcy danych Podmiot przetwarzający Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. call center, firmy realizujące kampanie marketingowe dla AD). Wykaz podmiotów przetwarzających dostępny jest w siedzibie AD.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowe informacje a.       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana. b.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne. c.       Więcej informacji na temat przetwarzania przez Naszą firmę Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie https://arcariamed.pl/rodo

Masz pytania?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

3

Centrum Medyczne

Arcaria Med
ul. Podolska 25 Bydgoszcz